Collecties

Florentijns wonderglas

Een zogenaamd Florentijns wonderglas is een luchtthermometer. Het bestaat uit een kunstig versierd langgerekt peervormig vat van ongeveer 34 cm lang. Van onderen loopt zijbuis recht omhoog. Deze is met enkele glasdruppels in zeven delen verdeeld. Worden het vat en de zijbuis gedeeltelijk met water gevuld, dan zal door de uitzetting van de lucht bij temperatuurstijging het water in de zijbuis stijgen, bij temperatuurdaling zakken. De barometerstand heeft ook enige invloed op de stand van het water in de zijbuis. Bij zeer warm weer loopt het water uit de buis over, dat voorspelde onweer, vandaar dat dit 'wonderglas' ook wel 'donderglas' heette.

  • Deelcollectie natuurkunde natuurwetenschappen
  • Soort / type Florentijns wonderglas
  • object nummer W-94

Interessante collectiestukken

Intermitterende fontein
Metaalthermometer volgens Breguet
Koperen stoomfontein