Informatie

Aan deze website hebben veel mensen gewerkt, veel meer dan we hier kunnen opnoemen. We beperken ons tot de hoofdrolspelers.

 

Teksten
Het auteursrecht op de teksten berust bij Landschap Erfgoed Utrecht. Reproductie hiervan voor eigen gebruik en in met onderwijs samenhangende documenten (scripties, werkstukken en readers) is met bronvermelding toegestaan. Vermenigvuldiging van tekstmateriaal voor commerciële doeleinden - ook framing van dit materiaal in andere websites - is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Landschap Erfgoed Utrecht.

Projectleiders
Gert Hindriks

Redactie
Mieke Heurneman
Sanne Witkamp

Vrijwilligers van het Schrijfteam
IJbeling Hartog
Peter van Walstijn

Communicatie en publiciteit
Floor Tinga
Sanne Witkamp

Concept en vormgeving
Het ontwerpconcept is eigendom van Onstuimig (www.onstuimig.nl), Amersfoort.

Technisch webbeheer
Axendo (www.axendo.nl), Leusden

Beeldverantwoording
Voor dit webplatform is veelvuldig gebruik gemaakt beeldmateriaal van de voormalige website CollectieUtrecht.nl. Het auteursrecht op het beeldmateriaal berust bij Cees de Jonge, The Visual Art Box, Obdam, tenzij een andere fotograaf is vermeld. Cees de Jonge heeft de exploitatierechten van zijn opnamen overgedragen aan Landschap Erfgoed Utrecht. Het reproductierecht berust bij de eigenaar en/of beherende instelling van het afgebeelde object.

Daarnaast zijn veel afbeeldingen afkomstig uit de Cultuurhistorische Hoofdstructuur database (CHAT) van de Provincie Utrecht. Sommige afbeeldingen komen uit het beeldarchief van Landschap Erfgoed Utrecht. Ook is er beeldmateriaal afkomstig van erfgoedorganisaties, die UtrechtAltijd.nl toestemming hebben gegeven het beeldmateriaal te vertonen/hervertonen. De overige afbeeldingen zijn onder Creative Commons vrijgegeven voor distributie.

Het downloaden van afbeeldingen op deze site is alleen toegestaan voor niet-commercieel persoonlijk gebruik, mits het copyright-vermelding ongewijzigd blijft. Voor alle andere vormen van reproductie is toestemming vereist van de eigenaar en/of instelling. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden.

Vragen of opmerkingen? Mail ons via info@utrechtaltijd.nl.

meer