Informatie

UtrechtAltijd.nl maakt dankbaar gebruik van informatie uit de digitale cultuurhistorische Atlas van de Provincie Utrecht (CHAT).

De Atlas presenteert de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie Utrecht van de prehistorie tot heden, binnen en buiten de provinciegrenzen.

De gegevens uit de digitale cultuurhistorische Atlas van de Provincie Utrecht (CHAT) leggen de nadruk op vier beleidsspeerpunten van de provincie Utrecht: buitenplaatsen, militair erfgoed, agrarisch cultuurlandschap en archeologie.

De gegevens die je in de cultuurhistorische Atlas aantreft zijn afkomstig van de Provincie Utrecht en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De informatie uit de CHAT is vrij te gebruiken, er zijn geen gebruikersbeperkingen. 

Bekijk de Atlas en stel je eigen kaart samen:

 

organisaties

Gerelateerde objecten

meer