Copyright

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Landschap Erfgoed Utrecht materiaal dat zich op de website bevindt te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren, of te wijzigen.

Wanneer de afbeelding of tekst auteursrechtelijk beschermd is, dient bij publicatie ook toestemming te worden gevraagd aan de rechthebbende. In de meeste gevallen is dit de vervaardiger. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om hier zorgvuldig mee om te gaan: misbruik is strafbaar. Neem bij twijfel contact met ons op via info@UtrechtAltijd.nl.

Copyright © 2014-2022 Landschap Erfgoed Utrecht. Alle rechten voorbehouden.

Op weg naar Linked Open Data

UtrechtAltijd is voor een open uitwisseling van kennis- en informatiebronnen. We onderschrijven de principes van het Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed. Het is ons streven in de toekomst de volledige inhoud van UtrechtAltijd beschikbaar te stellen als Linked Open Data. Dat betekent dat de inhoud dan verbonden is met andere digitale informatie en open en herbruikbaar wordt aangeboden.

Alle verhalen op UtrechtAltijd hebben alvast een Persistent Identifier (PID) gekregen. Dat is een unieke en blijvende digitale verwijzing. Verder vermelden we  bij beeldmateriaal de geldende licentie,  voor zover bij ons bekend. We gebruiken daarbij Creative Commons-licenties.

We werken eraan om ook de teksten en overig beeldmateriaal op UtrechtAltijd te voorzien van Creative Commons-licenties. Tot die tijd geldt dat het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten of beeldmateriaal alleen mogelijk is na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de redactie of andere rechthebbende. Stuur je verzoek per mail aan de redactie.