Voer een nieuwe activiteit in

UtrechtAltijd.nl is een verhalen site. Het verhaal staat centraal en is bedoeld om de bezoeker op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het brede aanbod van cultureel erfgoed in de provincie. Het verhaal vormt daarom ook het uitgangspunt voor het plaatsen van activiteiten. Bij iedere activiteit wordt gekeken of het te koppelen is aan een verhaal. Door activiteiten te verbinden aan verhalen krijgen ze meerwaarde en wordt erfgoed beleefbaar gemaakt. Want een bezoeker kijkt toch echt anders naar een plek als ie het verhaal dat er bij hoort kent.
Het is de bedoeling dat de bezoeker door de beschreven activiteiten gestimuleerd wordt om er op uit te gaan: Waar kunnen de bezoekers terecht om in aanraking te komen met het erfgoed dat in de verhalen centraal staat? Waar kunnen ze terecht voor extra informatie, en/of extra verdieping?

Onder activiteiten vallen routes, tentoonstellingen, lezingen, concerten, het bezoeken van buitenplaatsen en gebouwen, workshops, opendagen/openstellingen, voorstellingen etc.
Voorbeeld activiteiten: http://www.utrechtaltijd.nl/doen/activiteiten/

Vul hier een pakkende titel in
Let op dat toegestuurd beeldmateriaal rechtenvrij is! (Bestandsformaat jpg of png, 1000 pixels breed, 72 dpi)
Schrijf hier een korte inleiding (2 a 3 zinnen): Wat is waar te doen, en waarom?
Schrijf hier: Inhoud van de activiteit (max. 300 woorden + met tussenkopjes)
Vul hier in waar het zich afspeelt in de provincie
Met welk verhaal/welk erfgoed heeft deze activiteit te maken?

Optie 1. Link naar bestaand verhaal. Waar vinden bezoekers meer informatie over het thema, binnen de verhalen op UA? Geef een link naar het verhaal waar bezoekers zich (alvast) kunnen verdiepen in het onderwerp!

Optie 2. Lever een nieuw verhaal aan. Staat er geen verhaal op Utrecht Altijd waar de activiteit aan te linken is? Lever dan een nieuw verhaal aan middels formulier ‘Aanmelden Verhaal Utrecht Altijd’