Kastelen, kruiken en kloostermoppen

Tentoonstelling
dinsdag en zaterdag, 11.00-15.00 uur
gratis

De expositie verhaalt over de middeleeuwse geschiedenis van Houten en omliggende dorpen. Wij tonen het opvallend grote aantal kastelen en versterkte boerderijen in onze omgeving en besteden aandacht aan de geschiedenis van enkele van deze bouwwerken en hun bewoners.

Daarnaast gaat de expositie in op maatschappelijke en sociaaleconomische onderwerpen, zoals de middeleeuwse ontginningen, het boerenbedrijf, ambacht en handel, religie en kerkelijk gezag, eten en drinken, gezondheid, ziekte en plagen, de opkomst van de burgerij. De expositie laat voorwerpen zien uit eigen bezit, aangevuld met stukken uit het Provinciaal Archeologisch depot Utrecht, het Rijksmuseum van Oudheden, het Rijksmuseum Boerhave en uit particuliere collecties.

De tentoonstelling is te zien op onze museumzolder, iedere dinsdag en zaterdag, van 11.00 tot 15.00 uur.