Langs de IJssel

Tentoonstelling
De agenda van De Knoperij

De expositie 'Langs de IJssel' in De Knoperij in Montfoort bevat uniek beeldmateriaal en leuke, bij de scheepvaart passende voorwerpen. Kom eens kijken, de entree is gratis! Te zien tot eind september.

Eerst was er de rivier met langs de regelmatig overstromende oevers broekbos. Moeras vergelijkbaar met wat nu de Biesbosch is. Doordat die oevers overstroomden bij vloed vanuit zee of door hoog water vanuit het achterland, bestonden deze oeverbanken uit zand en klei en waren enigszins begaanbaar en geschikt om op de bouwen.

Zowel de bisschop van Utrecht als de graaf van Holland wilden het moerassige deel, wat we nu het 'Groene Hart' noemen, bij hun gebied betrekken. Beiden besloten om vanaf 1000-1100 vanuit respectievelijk het oosten en het westen tot ontginning en drooglegging van het gebied. Mont Fortis begon als grenspost aan de IJssel op de westgrens van Het Sticht en groeide uit tot kasteel.

Een kasteel bij een rivier, de verkeersweg van die tijd, een tol, een herberg, woningen voor ambachtslieden, handelaren en landbouwers ... zo ontstond er de woonplaats die in 1329 stadsrechten kreeg. Montfoort bouwde een stadsmuur met poorten en grachten, gevuld vanuit de IJssel.

Tot in de 20e eeuw bleef de Hollandsche IJssel een belangrijke, zo niet de belangrijkste, verbindingsader met oost en west en via de Vaart ook met het noorden. Niet alleen voor vervoer en bedrijvigheid, maar ook als bescherming en voor de afvoer van overtollig (polder) water.

Tot ca. 1920 was de IJssel zelfs de bron waaruit gedronken werd en tot de 60'er jaren van de vorige eeuw werd er in gezwommen. Nu is de IJssel vooral aantrekkelijk voor de pleziervaart die graag even aanlegt in Montfoort. En op warme dagen wordt er nog steeds in de IJssel gezwommen.

De agenda van De Knoperij

Aanvullende informatie