Lezing Jan Carel van Dijk over Amersfoort als garnizoensstad

Lezing

Deze lezing gaat over Ruim anderhalve eeuw Amersfoorts garnizoen. Eén van de vele publicaties die Van Dijk heeft uitgebracht. Tijdens de lezing zullen veel nog nooit vertoonde foto’s en unieke filmpjes een beeld geven van de militaire aanwezigheid in de stad door de jaren heen. Voor of na de lezing is er gelegenheid om het Cavaleriemuseum te bezichtigen.

 

Programma:
12.00 Aankomst/aanmelding bij wachtcommandant met legitimatie
Het is militair terrein; wij dienen van tevoren een lijst aan te leveren met alle aangemelde leden en hun legitimatiegegevens.
Ontvangst met koffie/ thee in de Waterloozaal van het museum
12.30 – 14.00 Lezing Jan Carel van Dijk
14.00 – 14.30 Pauze met koffie/thee
14.30 Vertrek drie rondleidingen
16.00 uiterlijk dient het kazerneterrein verlaten te worden
Inleveren toegangspassen.

Aanmelden kan via ovfaanmeldingen@gmail.com.

In uw mail dient u te vermelden:

Naam
Telefoonnummer
E-mail
Nummer en vervaldatum van een geldig legitimatiebewijs. Gelieve aan te geven: paspoort of rijbewijs.

Indien deze gegevens bij uw aanmelding ontbreken, kan uw reservering niet in behandeling worden genomen en krijgt u helaas geen toegang tot het terrein.

Aanvullende informatie