Utrechters in oorlog en vrede

Lezing Wie verslaat de Fransen?

Lezing
13:30 uur
gratis

Op zaterdag 2 juli geeft Paul Hoogers om 13.30 uur een lezing over de politiek, economie en voorwerpen uit 1672. De lezing duurt ongeveer een uur. Daarna volgt rond 14.30 uur een sessie Wargaming. De tentoonstelling is open van 13.00 tot 16.00 uur.

In het eerste deel van de lezing behandelt de spreker de politieke situatie in hetĀ  koninkrijk Frankrijk en in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Daarbij ligt de nadruk op de staatsinstellingen en de economische situatie. In het tweede deel wordt globaal ingegaan op diverse onderwerpen die in de tentoonstelling aan bod komen. Bijvoorbeeld de Franse activiteiten aan de oostkant van de gemeente, de inzet van uitleggers, de kaarten, de maquette, van Waverveen, de Franse plunderingen en de locatie Veldhuis te Wilnis.

Paul Hoogers is gepensioneerd docent geschiedenis en gepassioneerd archeoloog. Hij woont in Uithoorn en is al vele jaren voorzitter van de Archeologie Werkgroep Nederland, afdeling Amstelveen. Sinds 2016 is hij bestuurslid van de historische vereniging De Proosdijlanden.

Aanvullende informatie