Route

Wandelen door de polder, over boerenland en dijken langs de Eem. Ontdek het mooie buitengebied van Eemnes. Wandelen door het open polderlandschap van Eemland. Over boerenland, dijken en langs de slingerende zomerdijk van de Eem. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden. Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Het Nesserpad loopt door het polderlandschap van Eemland.

De rondwandeling begint bij Parkeerplaats Oude Haven (kruising Eemnesser Vaartsteeg/Wakkerendijk) in Eemnes en is 10 kilometer lang. De route passeert onder meer de plek waar ooit Huis ter Eem stond. Zweder van Uterloo, plaatsvervangend bisschop, liet in 1347 nabij rivier de Eem een kasteel bouwen. Hiervoor schoot hij geld voor, wat de oorspronkelijke bisschop bij zijn terugkeer niet kon terugbetalen. Zweder mocht daarop het kasteel tijdelijk in bezit houden. Hij wilde er geen afstand meer van doen. De stad Utrecht dwong hem uiteindelijk de uitzetting af. In de 16de eeuw speelde het Huis ter Eem een belangrijke rol in de strijd met Gelre. Daarna verloor het kasteel zijn militaire betekenis en verviel tot een ruïne. In 1706 werden de laatste resten gesloopt. Hiervan zijn nu slechts reliëfsporen te zien in het huidige weiland.

Broedseizoen: een deel van de route is in verband met het broeden van de weidevogels gesloten tussen 15 maart en 15 juni (een klein gedeelte tot 15 juli). In die maanden kunt u alleen de alternatieve, oranje route volgen.

Wilt u deze route gaan wandelen? Kijk dan voor uitgebreide informatie op de Klompenpaden website.

Neem de route mee op pad
Aan de bewegwijzering van de klompenpaden in het landschap wordt veel aandacht besteed. Maandelijks worden alle routes gecontroleerd door vrijwilligers. Desalniettemin is het verstandig om naast de markering in het landschap ook de route mee te nemen.

Er zijn verschillende mogelijkheden:
- Print de gratis routekaart van het Klompenpad naar keuze (de routekaarten zijn per pad te vinden op de Klompenpaden website )
- Koop de folder van het pad (2,- voor verkooppunten zie het betreffende pad op de Klompenpaden website)
- Download de gratis app op App Store en Google Play

Met deze laatste 2 opties krijgt u ook aanvullende informatie over de route en de streek waar u door heen loopt.

Let op: het is niet mogelijk de hond mee te nemen met het wandelen van een Klompenpad. De paden gaan over particulier terrein waar wild een rustplaats heeft of het vee van de boer loopt. Honden kunnen de dieren verstoren en zijn daarom niet toegestaan.

Over Klompenpaden
Klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. Ze gaan zoveel mogelijk over historisch tracé en voeren over onverharde paden, langs boerenerven en over landgoederen. Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur bepalen de sfeer en vertellen bewoners en wandelaars over de geschiedenis van hun omgeving. Met deze wandelroutes dragen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.

Klik op de onderstaande afbeelding voor meer foto's van het Klompenpad.

undefined
 


Informatie

Type: Wandeling
Regio: Eemland

Op de kaart

meer