Route

Ontdek het mooie buitengebied van Schalkwijk. Wandelen door weilanden, langs een lint van boerderijen en de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Geniet van weidse uitzichten, de rust en ontdek de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Klompen aan, rugzak op en gaan.

Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden. Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Het Vuylcoppad loopt langs forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. En langs het oudste gebouw van Schalkwijk: de woontoren van ridderhofstad Vuylcoop. Die waarschijnlijk rond 1300 gebouwd werd. Het verhaal gaat dat Vuylcoop iets betekent als ‘slechte koop’. Dat zou weleens kunnen kloppen, want van de ridderhofstad is alleen de woontoren behouden. Maar waarschijnlijk betekent Vuilcoop Vuile Cope en slaat op de ontginning uit 1130. Een cope was een ontginningsgebied. Vuilcoop was een lager gelegen gebied van de Schalkwijkse ontginning en daarom het moeilijkste te ontginnen. Vandaar de naam. Het huis Vuijlcoop is naar de ontginning genoemd.

De rondwandeling begint op TOP Eiland van Schalkwijk, Provincialeweg 1, 3998 JE Schalkwijk en is 8 kilometer lang.

Wilt u deze route gaan wandelen? Kijk dan voor uitgebreide informatie op de Klompenpaden website.

Ted van Keulen schreef een gedicht over de Blokhovense Polder. Lees hier het gedicht voor een impressie van het gebied.

Neem de route mee op pad
Aan de bewegwijzering van de klompenpaden in het landschap wordt veel aandacht besteed. Maandelijks worden alle routes gecontroleerd door vrijwilligers. Desalniettemin is het verstandig om naast de markering in het landschap ook de route mee te nemen.

Er zijn verschillende mogelijkheden:
- Print de gratis routekaart van het Klompenpad naar keuze (de routekaarten zijn per pad te vinden op de Klompenpaden website )
- Koop de folder van het pad (2,- voor verkooppunten zie het betreffende pad op de Klompenpaden website)
- Download de gratis app op App Store en Google Play.

Met deze laatste 2 opties krijgt u ook aanvullende informatie over de route en de streek waar u door heen loopt.

Let op: het is niet mogelijk de hond mee te nemen met het wandelen van een Klompenpad. De paden gaan over particulier terrein waar wild een rustplaats heeft of het vee van de boer loopt. Honden kunnen de dieren verstoren en zijn daarom niet toegestaan.

Over Klompenpaden
Klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. Ze gaan zoveel mogelijk over historisch tracé en voeren over onverharde paden, langs boerenerven en over landgoederen. Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur bepalen de sfeer en vertellen bewoners en wandelaars over de geschiedenis van hun omgeving. Met deze wandelroutes dragen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.

Klik op de onderstaande afbeelding voor meer foto's van het Klompenpad.Informatie

Type: Wandeling
Regio: Lopikerwaard

Op de kaart

meer