Route

Ontdek het mooie buitengebied van Tienhoven en Westbroek. Wandelen over laagveen, door bos en boerenland op de grens van polderland en de Utrechtse Heuvelrug. Geniet van het afwisselende landschap, de rust en de historische sporen die de mens in het landschap heeft achtergelaten. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden. Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Het Zoddenpad gaat door het buitengebied van Tienhoven en Westbroek. Het pad dankt zijn naam aan de Westbroekse Zodden, zodde betekent laag en moerassig land. Een moerasbos ontstond daar weer toen de behoefte aan turf omstreeks 1910 afnam, de natuur kon weer haar gang gaan. 

In dit waterrijke gebied hebben verschillende scheepswerven gelegen. Van een van die werven zijn de restanten onderweg goed te zien. Ook passeer je wipmolen De Trouwe Wachter. Onderduikers konden aan de stand van de wieken zien of de kust veilig was. Molenaar Adrie van Garderen zette de wieken van de molen in Tienhoven in de rouwstand als er een razzia aan dreigde te komen. Die informatie kreeg de molenaar van de dokter in het dorp. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg deze molen dan ook niet voor niets de naam De Trouwe Wachter.

Het Zoddenpad start bij het Streekmuseum Vredegoed en is 13 kilometer.

Meer informatie en de routebeschrijving van het Zoddenpad vindt u op de website van de Klompenpaden.

Neem de route mee op pad

Aan de bewegwijzering van de klompenpaden in het landschap wordt veel aandacht besteed. Maandelijks worden alle routes gecontroleerd door vrijwilligers. Desalniettemin is het verstandig om naast de markering in het landschap ook de route mee te nemen. 

Er zijn verschillende mogelijkheden:
- Print de gratis routekaart van het Klompenpad (de routekaarten zijn per pad te vinden op de site van de Klompenpaden)
- Koop de folder van het pad (€2,- voor verkooppunten zie het betreffende pad op Klompenpaden)
- Download de gratis app op App Store en Google Play

Met deze laatste 2 opties krijgt u ook aanvullende informatie over de route en de streek waar u door heen loopt.

Let op: het is niet mogelijk de hond mee te nemen met het wandelen van een Klompenpad. De paden gaan over particulier terrein waar wild een rustplaats heeft of het vee van de boer loopt. Honden kunnen de dieren verstoren en zijn daarom niet toegestaan

Informatie

Type: Wandeling
Regio: De Vecht

Op de kaart

Gerelateerde objecten

meer