Van der Mondelezing: Studentenorganisaties in de vroegmoderne tijd

Lezing
Naar de lezing

Op dinsdag 29 juni 2021 is de 36e Van der Mondelezing vanuit de Pieterskerk in Utrecht. Leen Dorsman, hoogleraar Universiteitsgeschiedenis, verhaalt dan over 'Studentenorganisaties in de vroegmoderne tijd'.

Aanleiding voor deze lezing is het 77e lustrum van Universiteit Utrecht. Vanaf het ontstaan van de universiteiten in de twaalfde eeuw hebben studenten zich georganiseerd. Dat was ook in Utrecht het geval nadat de universiteit in 1636 was gesticht. De vorm van die organisaties was niet altijd dezelfde en aan het eind van de achttiende eeuw worden de eerste trekken zichtbaar van wat in de negentiende eeuw het studentencorps zou worden. Reuring, geweld en ontgroening vormen de rode draad in dit verhaal.

De lezing is via een livestream bij te wonen op 29 juni van 20 tot 21.15 uur. (en naderhand terug te kijken via Youtube). Meer info (en link) via: de site van Oud-Utrecht.

Naar de lezing

Aanvullende informatie