Informatie

De website is opgezet door Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) met financiële steun van de Provincie Utrecht. Landschap Erfgoed Utrecht is de eerste organisatie in Nederland die landschap en erfgoed structureel samenbrengt.

Landschap Erfgoed Utrecht is ontstaan uit een fusie tussen Erfgoedhuis Utrecht en Landschapsbeheer Utrecht en is gevestigd op het prachtige Landgoed Oostbroek (koetshuis) in de Bilt.

Ons verhaal
Landschap Erfgoed Utrecht wil het landschap en culturele erfgoed in Utrecht beschermen, beheren en verrijken door mensen en organisaties met dat doel te mobiliseren en met elkaar te verbinden. 

Utrecht is de plek waar je leeft. Waar je thuiskomt na een dag hard werken. Waar je vrienden en familie zijn. Waar je kinderen opgroeien. Waar je samen leeft op de erfenis van een rijk verleden en waar je plannen maakt voor de toekomst.
Die plek krijgt nog meer betekenis als je de kracht van het landschap door je aderen voelt stromen, als je de enorme rijkdom aan planten en dieren kent, als je de verhalen ontdekt van de mensen die hier voor jou leefden.

We verbinden mensen die méér willen dan alleen ergens wonen, met de natuur en geschiedenis van hun leefomgeving. Beleidsmakers die willen bouwen op wat er leeft in de maatschappij, met relevante burgerinitiatieven. Organisaties die niet langer langs elkaar heen willen werken maar hun doelen en belangen willen verbinden. We werken aan projecten voor landschap en erfgoed met duurzame investeerders. Bedrijven die belang hechten aan maatschappelijk ondernemen, en maatschappelijke waarden. Beheerders van kostbaar landschap en erfgoed met duizenden helpende handen. En mensen met elkaar.

Samen slaan we een brug naar een duurzame toekomst. En maken we er méér van.

Landschap Erfgoed Utrecht
Verbindt je met méér!

Bezoek ons op de website www.landschaperfgoedutrecht.nl

meer