AWN-Nederlandse Archeologievereniging Naerdincklant tussen Eem en Vechtstreek

AWN-Nederlandse Archeologievereniging is een vrijwilligersvereniging voor de archeologie en bestaat sinds 1952. Naerdincklant is één van de 24 afdelingen van de AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie. Elk van deze afdelingen heeft zijn eigen grondgebied. Voor Naerdincklant betreft dit het gebied tussen de rivieren Vecht en Eem, inclusief het Gooi.