De emigratie generatie

De emigratie generatie is ontstaan als sociaal en educatief ontmoetingsproject. Migrantenouderen delen de verhalen van hun komst naar Utrecht (van over de hele wereld) met kinderen tussen 10-14 jaar op scholen. De kinderen verwoorden en verbeelden deze verhalen op hun eigen manier en geven ze terug aan de ouderen.

Inmiddels komen ouderen ook los van het vertellen op scholen samen om elkaar te ontmoeten en hun herinneringen te delen. Zo wordt er verkend welke verhalen er zijn en wat zij willen bewaren voor de volgende generaties en waarom. De optelsom van al deze persoonlijke ervaringen geeft een goed beeld van de migratiegeschiedenis van onze stad. De emigratie generatie verzamelt deze verhalen dan ook om een stuk gezamenlijke geschiedenis vast te leggen en zichtbaar te maken.

In samenwerking met de verschillende generaties willen wij uitgroeien tot een verbindende kracht van recente Utrechtse migratiegeschiedenis. Daarom is iedereen die hier een bijdrage aan wil leveren, als verteller, vrijwilliger, samenwerkingspartner nadrukkelijk welkom om contact op te nemen of een keer te komen kijken, luisteren en meedoen.