Domkerk

Van oudsher was de Dom het centrum van de macht in de noordelijke Nederlanden, zetel van de bisschop van Utrecht die in de Middeleeuwen zowel kerkelijk als wereldlijk gezag had. De bouw van de huidige gotische kerk begon in 1254 en nam ruim 250 jaar in beslag. Domkerk en Domtoren waren in die tijd nog één gebouw. In 1674 werd het middenschip verwoest door een ongekend zware tornado. Dit gedeelte van de kerk werd nooit meer herbouwd. De lege plek tussen Domkerk en Domtoren vormt vandaag de dag het Domplein.