Firapeel

Bij Firapeel (1984) staat een veelzijdige benadering van de middeleeuwen centraal. Geschiedenis, (bouw)kunst en literatuur, maar ook religie, muziek en theater komen aan bod, liefst in onderlinge samenhang. Door het aanbieden van een gevarieerd programma wil de vereniging bijdragen aan de studie van de middeleeuwen en wil zij bovendien de informele contacten tussen mediëvisten bevorderen.