Fort bij Abcoude

Fort bij Abcoude (1884-'87) is het oudste landfort van de Stelling van Amsterdam, een belangrijke verdedigingslinie rond de stad Amsterdam, en het enige Stellingfort van baksteen. Het is in beheer door Natuurmonumenten.

Aanvullende informatie