Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht

Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht is Nederland in het klein: land van stuwwallen, polders en laagland, rivieren en zeekust, dijken en molens. Een gebied met sloten, rivieren en verdedigingslinies. Omlijst door imposante landgoederen, historische dorpen en steden. Dit gebied spreekt tot de verbeelding, nationaal en internationaal.

Het is van groot belang om zeer zorgvuldig om te gaan met deze vorm van erfgoed met aardkundige, ecologische en cultuurhistorische waarden en te werken aan een duurzame toekomst. De opgave is om de bijzonderheid en uniciteit blijvend onder de aandacht te brengen.

Het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht biedt inzicht in het ontstaan van het landschap en de processen die de omgeving hebben gevormd. Zo draagt het bij aan de bewustwording en oplossingen voor de uitdagingen die er liggen op het gebied van water, natuur, landbouw en energie. Het Geopark wil daarbij een verbindende schakel zijn tussen bewoners en gebruikers van het gebied.