Het Hernhutter Huis Zeist

De Evangelische Broedergemeente is een oorspronkelijk Moravische protestantse geloofsgemeenschap uit de 15-de eeuw. Zij vestigden zich in 1722 in Saksen (Duitsland) op het landgoed van graaf Ludwig von Zinzendorf, die al snel hun geestelijk leider werd. Daar stichtten de vluchtelingen het dorpje Herrnhut en werden zij bekend onder de naam: Hernhutters. Vanaf 1745 vestigden de Hernhutters zich in de tuinen voor Slot Zeist. Daar bouwden zij het Broeder- en Zusterplein, alwaar de geloofsgemeenschap woonde, werkte en samen hun geloof vierde.

De Broedergemeente in Zeist is daarnaast van grote betekenis geweest voor de Zending in Suriname. Tot op vandaag zijn de pleinen van grote historische, architectonische en culturele betekenis en de EBG vindt er nog steeds haar thuis in het kerkgebouw op het Zusterplein uit 1768.

Sinds 2017 is het museum Het Hernhutter Huis gevestigd aan de Lageweg 27-29 in Zeist, nabij het Slot Zeist. Daar maakt het museum de geschiedenis, het geloofs-/gemeenschapsleven en de missie van de Hernhutters zichtbaar. Naast het te bezoeken museum organiseert het HHH rondleidingen voor groepen op de pleinen, in de kerkgebouwen en op de begraafplaats.