Historisch Geografische Vereniging Utrecht

De Historisch Geografische Vereniging gevestigd in Utrecht, kortweg HGVU, is de landelijke vereniging van beoefenaars, studenten en geïnteresseerden in de historische geografie.

Het doel van de vereniging is het bevorderen van het contact tussen beoefenaars en belangstellenden van de historische geografie, door steeds recente onderzoeksresultaten en nieuwe beleidstoepassingen voor het voetlicht te brengen. Dit probeert de HGVU te bereiken door maandelijks een lezing over een historisch-geografisch of anderszins cultuurhistorisch onderwerp te organiseren en verschillende excursies te houden.