Historische Kring Maarssen

Het doel van de Historische Kring Maarssen is het wekken van belangstelling voor de lokale en regionale geschiedenisĀ  van Maarssen en de andere woonkernen binnen het gebied van de voormalige gemeente Maarssen (nu Stichtse Vecht), o.a. Oud-Zuilen, Tienhoven en Oud-Maarsseveen. De Kring streeft voorts naar het behoud van de cultuurhistorische waarden in dit gebied.