Historische Kring Nieuwegein/Museum Warsenhoeck

Historische Kring Nieuwegein (1978) heeft als doel de historie van de vroegere dorpen Jutphaas en Vreeswijk, het huidige Nieuwegein, te bestuderen, vast te leggen en uit te dragen. Daarnaast rekent de vereniging het tot haar taak om de belangstelling voor deze geschiedenis te stimuleren.

Museum Warsenhoeck (1990) is in beheer door de Historische Kring Nieuwegein. Gehuisvest in een monumentale boerderij in park Oudegein maken zij onderdeel uit van het Natuurkwartier samen met o.a. de ernaast gelegen kinderboerderij.