Historische Vereniging Oud-Utrecht

De Historische Vereniging Oud-Utrecht wil de belangstelling voor Utrechtse geschiedenis, archeologie en monumenten stimuleren. Dat gebeurt door uitgaves zoals het Jaarboek en Tijdschrift Oud-Utrecht, maar ook door het organiseren van historische cafés, lezingen, excursies en de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis.

De tweede doelstelling is het bewaken en in stand houden van het Utrechtse erfgoed. Dat gebeurt door de Commissie Cultureel Erfgoed die de staat van (potentiële) monumenten in de gaten houdt en in actie komt als die bedreigd worden door sloop of verminking.