Hoogstambrigade Kromme Rijnstreek

Hoogstambrigade Kromme Rijnstreek is een landschapsbeheerorganisatie die zich inspant voor het behoud van hoogstamfruitboomgaarden: landschappelijke sieraden met een ecologische functie voor onder meer vogels en insecten.