Maarn Maarsbergen Natuurlijk

De vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk (1983) stelt zich ten doel te streven naar behoud dan wel herstel van de natuurlijke en cultuurhistorische omgeving van Maarn en Maarsbergen en het scheppen van voorwaarden voor een zo natuurlijk mogelijke samenhang tussen de bebouwde kommen van Maarn en Maarsbergen en het omliggende landelijke gebied.

In 1997 trad de Cultuurhistorische Commissie (CHC) toe tot de vereniging. Deze commissie houdt zich bezig met het cultuurhistorisch erfgoed van Maarn en Maarsbergen.