Monumentenwacht Utrecht

De kerntaak van Monumentenwacht Utrecht is om door middel van inspecties het verval van monumentaal erfgoed in de provincie Utrecht te voorkomen en bij te dragen aan de instandhouding.

In 1973 werd de eerste monumentenwacht opgericht in het noorden van ons land. De jaren daarna volgden de andere provincies. Monumentenwacht Utrecht is er voor alle monumenteneigenaren, Rijksmonumenten, Gemeentelijke monumenten, Beeldbepalende Monumenten en Beschermd dorps- of stadsgezicht.

Monumentenwacht Utrecht is een onafhankelijke stichting met een ANBI status en heeft geen winstoogmerk. De werkzaamheden betreffen inspecties waarmee de staat van onderhoud en casco in beeld wordt gebracht, waarna indien nodig onderhoudsmaatregelen worden genomen. Op deze manier houdt de stichting het Utrechtse erfgoed in stand.

De stichting helpt ook bij het opstellen van meerjaren-onderhoudsplannen, subsidie-aanvragen en begeleiding van onderhoudswerkzaamheden.