Museum Catharijneconvent

Museum Catharijneconvent in sinds 1979 gehuisvest in het voormalig Johannieterklooster in Utrecht. Het museum belicht de esthetische, culturele en historische waarden van het christelijk erfgoed, met het doel meer inzicht te krijgen in onze huidige leefwereld.