Oudheidkamer Doorn

De Oudheidkamer, het historische informatie- en documentatiecentrum van Doorn, is in beheer bij de Doornse Historische Vereniging “Thorheim” en wordt bemand door vrijwilligers uit deze vereniging. De Oudheidkamer werd in 1975 geopend in het gemeentehuis van de toenmalige gemeente Doorn. Enkele jaren na de fusie met de andere dorpen op de Utrechtse Heuvelrug droeg de Gemeente het beheer over en kreeg de Oudheidkamer zijn huidige ruimte op de 1etage van het Cultuurhuis Pléiade.

In de Oudheidkamer bevindt zich een fotocollectie met o.a. foto’s van wegen en panden in Doorn, verenigingen, inwoners en schoolfoto’s. Ook informatie over kastelen en buitenplaatsen in Doorn is hier te vinden. In het documentatiearchief bevinden zich allerlei gegevens over Doorn, zoals gemeentegidsen, uitgaven van de lokale krant De Kaap, gidsen van de VVV, wetenswaardigheden over verenigingen, kerkenpaden, wandelkaarten, plattegronden en nog veel meer!

De vrijwilligers in de Oudheidkamer helpen je graag met het beantwoorden van je vragen over de historie van de Doorn. Ook het verhaal achter de historische feiten wordt verteld.

Karnmolen

In een vitrine in de Oudheidkamer, hét historisch documentatie- en informatiecentrum van de Doornse Historische Vereniging “Thorheim”, zijn restanten van een karnmolen uit de 14e eeuw te zien. Een 3D-animatie brengt de karnmolen tot leven.

Tijdens opgravingen op het terrein van Huize Oudeweg, ten westen van Doorn, hebben archeologen een spectaculaire ontdekking hebben gedaan. In 2020 troffen zij allerlei donkere verkleuringen of sporen in de grond aan, die het overblijfsel waren van weggerotte palen, opgevulde kuilen of greppels. Tevens troffen zij aardewerk, stukken natuursteen of baksteen aan. Alle sporen lagen onder het grondwaterpeil, waardoor ze goed bewaard zijn gebleven en dus te dateren zijn.