Oudheidkundige en Topografische Verzameling Houten

Verzameling van foto's, tekeningen, prentbriefkaarten, enz over de geschiedenis van de gemeente Houten en een collectie boeken, tijdschriften en krantenknipsels over geschiedenis en archeologie. In de jaren vijftig is de gemeente begonnen met het verzamelen van historische foto's en prenten. Nadat Houten in de jaren zeventig was aangewezen als groeikern is deze verzameling uitgebreid met foto's van Houten dat vanwege de grootschalige woningbouw ingrijpend ging veranderen. Daarnaast is de verzameling uitgebreid met oude foto's en prenten die aangekocht konden worden. Thans bestaat de verzameling uit meer dan 10.000 foto's. De oudste hiervan dateren uit het einde van de 19de eeuw. Er zijn echter ook oudere afbeeldingen zoals 18de eeuwse prenten van kastelen of historische landkaarten. 

Aanvullende informatie

  • Type Historische vereniging