Stichting Oud Woudenberg

De stichting ‘Stichting Oud Woudenberg’ is opgericht in 1955. En richt zich onder meer op het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen van oudheidkundige aard, met als voorwaarde dat deze betrekking hebbende op of gevonden zijn in de gemeente Woudenberg en omgeving. De stichting draagt bij aan het verhogen van de kennis van de geschiedenis van de gemeente Woudenberg en onderzoekt de zeden en gewoonten in de gemeente Woudenberg in het verleden en het heden.

Stichting Oud Woudenberg beschikt over een oudheidkamer met expositieruimte en onderzoeksruimte.