Stichting Vrienden van Historisch Meerkerk

Stichting Vrienden van Historisch Meerkerk is in 2000 opgericht. De stichting wil op een laagdrempelige manier de belangstelling voor de historie van Meerkerk bevorderen. Dat doen we door jaarlijks twee lezingen te organiseren, een tripje te organiseren en een boek uit te geven. Herkenning van de eigen omgeving en betekenis van het lokale verleden is een belevingswaarde die we koesteren. Dat betekent vaak dat nostalgie de hoofdtoon is, maar we willen dat graag wat meer inhoud geven.