Stichting Wegh der Weegen

In 2010 verscheen het boek ‘Wegh der Weegen, de ontwikkeling van de Amersfoortseweg 1647-2010’. Naar aanleiding van dit boek heeft de Provincie Utrecht een oproep gedaan om de bekendheid van de ‘Wegh’ te vergroten met als resultaat dat in 2013 de Stichting Wegh der Weegen werd opgericht.

Doelstelling van de stichting is ‘het (doen) vergroten van de bekendheid en de beleving van de cultuurhistorische aspecten en andere waarden van de ‘Wegh der Weegen’.

Naast een aantal publieke acties heeft de stichting in samenwerking met de Provincie en de vier gemeenten in 2018 een ‘Streefbeeld’ samengesteld waarin een totaalvisie is opgenomen die voor vele jaren kan dienen als kader voor ontwikkelingen aan en langs de Wegh.

Geschiedenis

In 1647 gaf het vroedschap van Amersfoort opdracht om de aanleg van een nieuwe ‘wegh op den Bergh naer Utrecht’ te onderzoeken. Ontwerper van de nieuwe weg was Jacob van Campen, die in Huize Randenbroek in Amersfoort woonde. Toen de Staten van Utrecht uiteindelijk in 1652 toestemming gaven, kon begonnen worden met de aanleg vanaf de Galgenberg van Amersfoort tot aan Landgoed Vollenhove in de Bilt.

Deze transformatie van het landschap kwam nooit echt van de grond. De Engelse Oorlogen, maar vooral het Rampjaar 1672 en de daaropvolgende bezetting van Utrecht hadden een desastreus effect op de ontwikkeling. De bouw van buitenhuizen kwam niet van de grond. De weg en de vakken raakten in verval, tot de tweede helft van de negentiende eeuw. Geleidelijk aan ontstond er meer bebouwing, kwamen er meer bedrijven, kazernes, kloosters, de vliegbasis en het dorp Soesterberg.

Extra info