Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV)

De Stichts-Hollandse Historische Vereniging heeft ten doel: het bevorderen van het onderzoek naar en de belangstelling voor de geschiedenis van het Stichts-Hollandse grensgebied in ruime zin. Het werkgebied omvat de Stichts- Hollandse grensstreek in het stroomgebied van de Oude Rijn en de Hollandse IJssel. Dit gebied valt samen met beheersgebied het eeuwenoude 'Grootwaterschap van Woerden' dat sinds 1 januari 1995 is gefuseerd met het 'Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden'.