Stichts Tram Museum

De Stichting Stichts Tram Museum (STM) beoogt een beeld te geven van het railgebonden openbaar streek- en stadsvervoer in de Provincie Utrecht. Daarvoor documenteert, restaureert en reconstrueert het STM trammaterieel van de NBM en de GTU.