Waterliniemuseum Fort bij Vechten Bunnik

Fort bij Vechten is een van de grootste en mooiste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De strategische ligging op het snijpunt van de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in combinatie met de bijna tastbare geschiedenis en de ongerepte schoonheid ervan, maken het fort tot hét icoon van de Waterlinie. In het Waterliniemuseum wordt het unieke verhaal verteld over de verdediging van Nederland met de hulp van water.

Nieuwe Hollandse Waterlinie: UNESCO Werelderfgoed

27 juli 2021

Ad Punt, directeur van het Waterliniemuseum, is erg blij met de erkenning: ‘Wij weten natuurlijk wel hoe bijzonder het is, de waterlinie. De linie die dan misschien in beperkte mate gefunctioneerd heeft, maar wel zijn stempel heeft gedrukt op ons landschap, met daarin geweldige gebouwen als sluizen, schuilplaatsen en forten. De linie leert je Nederland beter kennen. Sterker nog, de linie heeft voor een deel bepaald waarom wij als zelfstandig land kunnen overleven. Het is een deel van onze identiteit. Dat verhaal vertelt het Waterliniemuseum rond en in het Fort bij Vechten. Een prachtige plek.  

Het stempel Werelderfgoed helpt om mensen te prikkelen hier de drempel over te stappen. We hopen op een goed gevulde agenda en veel bezoekers. Met hen willen we op een passende manier vieren dat de waterlinie Werelderfgoed is. Houd daarvoor de site van het Waterliniemuseum in de gaten.’  

Tot slot noemt Ad de erkenning een fikse opsteker voor de vrijwilligers van het museum. ‘Zij hebben ondersteuning geboden bij de nominatie, een inspanning van jaren.  Het is natuurlijk een rotjaar geweest, dus dit is feestelijk nieuws.’