Zeister Historisch Genootschap

Het Zeister Historisch Genootschap (ZHG) is in 1951 opgericht onder de naam Van de Poll Stichting naar de gelijknamige Zeister famillie. Het was namelijk freule Jo van de Poll die, mede op aandringen van haar toen inmiddels overleden broer, het iniatief nam. In 1995 zijn de statuten veranderd en werd de naam Zeister Historisch Genootschap van de Poll Stichting. De naam is nu Zeister Historisch Genootschap.

Het doel van de stichting is: 'Het bevorderen en het verbreiden van de kennis omtrent de geschiedenis van Zeist en wat daarmede verband houdt, alsmede het aankweken van belangstelling daarvoor in ruime kring'. De stichting probeert dat op de volgende wijze te realiseren: 'Door het verzamelen van kaarten, foto's, films, boeken, documenten, voorwerpen etc, en het bewaren, onderhouden en exposeren van de gevormde collectie. ook door het uitgeven van geschriften en beelddragers en het  organiseren van b.v. tentoonstellingen, lezingen en excursies'.