Informatie

Een enorme rijkdom ligt besloten in het Utrechtse landschap, in kastelen en buitenplaatsen, in collecties van kleinere en grotere Utrechtse musea en archieven en in de lokale kennis van historische verenigingen. UtrechtAltijd.nl wil dit Utrechtse erfgoed makkelijker toegankelijk maken. Hoe? Door verhalen, activiteiten, voorwerpen en te bezoeken plekken om te bezoeken via één provinciebrede ingang aan te bieden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met erfgoedorganisaties in de Provincie Utrecht, en met partner-platforms binnen en buiten de provinciegrenzen.

Voor wie is UtrechtAltijd.nl?
UtrechtAltijd.nl is er voor iedereen die meer wilt weten over de provincie Utrecht. Zo biedt de website de bewoner van de provincie Utrecht informatie over zijn of haar eigen omgeving. Zij kunnen verhalen en beeldmateriaal vinden over de straten of wijken waar ze wonen en het verleden van vroegere bewoners ontdekken. Ook zijn er overzichten te vinden van wat er de komende tijd in een buurt te doen is: een wandeling, een tentoonstelling of een speciale activiteit voor het hele gezin.

Daarnaast is UtrechtAltijd.nl er ook voor de Cultuurtoerist. Het biedt een overzicht met wat er waar te doen is in de provincie en bovendien kan de toerist zich al verdiepen over wat hij gaat zien. Een bezoek plannen aan Utrecht wordt zo een stuk makkelijker en leuker!

UtrechtAltijd.nl is door zijn inhoud ook van waarde voor leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs en voor vrijwilligers en amateuronderzoekers. 

UtrechtAltijd.nl biedt ook de mogelijkheid om verhalen, voorwerpen en activiteiten te waarderen, erop te reageren en het te delen via sociale media, foto's toe te voegen via Instagram, prints te bestellen en een eigen selectie van favoriete voorwerpen te maken. Zo draagt de bezoeker zelf bij aan de website.

Wie maken UtrechtAltijd.nl mogelijk?
De website is opgezet door Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en gefinancierd met subsidie van de Provincie Utrecht. Voor de redactionele inhoud van Utrechtaltijd.nl is voortgebouwd op de rijke inhoud van CollectieUtrecht.nl en Erfgoed-Utrecht.nl. Met de komst van UtrechtAltijd.nl zijn deze twee websites opgeheven. 

Belangrijk voor het succes van dit webplatform is de samenwerking met de erfgoedinstellingen in Utrecht. Voor een groot deel is de content van hen afkomstig. Diverse collecties van deze instellingen zijn gekoppeld aan de website. De verhalen en activiteiten in de website worden door de erfgoedinstellingen, vrijwilligers en Landschap Erfgoed Utrecht toegevoegd. Heeft u interesse om ook samen te werken aan de website, kijk dan bij Schrijf mee

meer