De Vecht

O Vecht, gij hebt mijn hart gestolen; Ik rijs niet weder van uw grond; Uw grond, die steeds van milde honing, van melk en malsche boter vloeit; Dus leef ik rijker als een koning, vernoegd en van geen zorg vermoeid.

Gedicht: Jacob Nicolaas – Lof der Vecht

Onder deze regio vallen Abcoude, Baambrugge (gem. De Ronde Venen) en Stichtse Vecht (Maarssen, Breukelen, Loenen, Vreeland, Oud-Zuilen, Nieuwer ter Aa, Nieuwersluis, Loenersloot).

Het gebied rond de Vecht, de rivier die ruim 4000 jaar geleden ontstaan is, staat bekend om haar prachtige 17de en 18de eeuwse buitenplaatsen aan het water. De grootste concentratie buitenplaatsen is te vinden tussen Maarssen en Loenen.

Al vanaf de vroege Middeleeuwen was de Vecht een belangrijke handelsroute tussen Utrecht en de Oostzee landen. In dezelfde periode begonnen ook de eerste ontginningen langs de oeverwallen. In de 12de eeuw werd ook het land aan de Vecht ontgonnen waardoor er geschikte grond ontstond om kastelen op te bouwen. In de 16de eeuw zijn veel van deze kastelen gesloopt of in de loop van de 17de eeuw door de Fransen verwoest. De overige kastelen zijn omgebouwd tot buitenplaatsen.

In de periode dat ons land werd overheerst door de Fransen, besloot Napoleon het Franse wegen- en verdedigingsstelsel over te nemen. Dit leidde tot de bouw van de Amsterdamsestraatweg en het begin van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Vanaf eind 19de eeuw ontstonden er veel nieuwe woonwijken en industrieterreinen. Hiervan is het industrielandschap tussen Utrecht en Maarssen het grootst. De producten werden vervolgens via het Merwedekanaal getransporteerd.

Bron

De website Venster op de Vecht brengt de hele Vechtstreek in kaart. De site vertelt zowel het landschappelijke verhaal als het historische verhaal van de streek.

Roland Blijdenstijn (2005). Tastbare Tijd, cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht - Provincie Utrecht.