Regio De Vecht

Onder deze regio vallen Abcoude, Baambrugge (gem. De Ronde Venen) en Stichtse Vecht (Maarssen, Breukelen, Loenen, Vreeland, Oud-Zuilen, Nieuwer ter Aa, Nieuwersluis, Loenersloot).

Het gebied rond de Vecht, de rivier die ruim 4000 jaar geleden ontstaan is, staat bekend om haar prachtige 17de en 18de eeuwse buitenplaatsen aan het water. De grootste concentratie buitenplaatsen is te vinden tussen Maarssen en Loenen.

Water speelt, zoals op veel plekken in de provincie Utrecht, een centrale rol in de regio. Zo was de trekschuit tussen Utrecht en Amsterdam, over de Vecht, voor eeuwen de makkelijkste manier van reizen door de regio. Een hele generatie schilders voelde zich door de Vecht geïnspireerd. En de geschiedenis zelf? Die is ook nog altijd te vinden in de rivier. Zo wordt er nog wel eens een archeologische vondst gedaan uit de Vecht, zoals een Middeleeuwse bijl.

Al vanaf de vroege Middeleeuwen was de Vecht een belangrijke handelsroute tussen Utrecht en de Oostzee landen. In dezelfde periode begonnen ook de eerste ontginningen langs de oeverwallen. In de 12de eeuw werd ook het land aan de Vecht ontgonnen waardoor er geschikte grond ontstond om kastelen op te bouwen. Rondom deze kastelen ontstonden vaak plaatsen, waarvan Vreeland zelfs stadsrechten zou krijgen.

In de 16de eeuw zijn veel van deze kastelen gesloopt of in de loop van de 17de eeuw door de Fransen verwoest. De overige kastelen zijn omgebouwd tot buitenplaatsen, al betekende dat ook geen toekomstzekerheid. Sommige buitenplaatsen vonden een bestemming, maar anderen vervielen al snel tot ruïnes.

In de periode dat ons land werd overheerst door de Fransen, besloot Napoleon het Franse al bestaande wegen- en verdedigingsstelsel over te nemen. Dit leidde tot de bouw van de Amsterdamsestraatweg en het begin van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

O Vecht, gij hebt mijn hart gestolen; Ik rijs niet weder van uw grond; Uw grond, die steeds van milde honing, van melk en malsche boter vloeit; Dus leef ik rijker als een koning, vernoegd en van geen zorg vermoeid.

Jacob Nicolaas – Lof der Vecht

Vanaf eind 19de eeuw ontstonden er veel nieuwe woonwijken en industrieterreinen. Hiervan is het industrielandschap tussen Utrecht en Maarssen het grootst. De producten werden vervolgens via het Merwedekanaal getransporteerd.

Bron

- De website Venster op de Vecht brengt de hele Vechtstreek in kaart. De site vertelt zowel het landschappelijke verhaal als het historische verhaal van de streek.
- Roland Blijdenstijn (2005). Tastbare Tijd, cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht - Provincie Utrecht.