Gezichten van Utrecht

Het aangezicht van de provincie Utrecht in haar veelzijdigheid wordt bepaald door de bewoners. Zij maken het Utrechtse verhaal. En jij dus ook! In dit thema hebben we de gezichten van Utrecht verzameld in verhalen. We gaan de ogen, oren, neus en mond van Utrecht af. Wat valt er viel er allemaal te zien, te horen, te ruiken en te proeven in Utrecht?

 

De ogen van Utrecht

Met onze ogen kijken we. Wat we zien is niet zomaar iets willekeurigs, maar een gevolg van onze eigen belevingswereld en de keuzes en acties van mensen om ons heen. Wat zagen de mensen vroeger in Utrecht?

 

De oren van Utrecht

Met onze oren horen we. Wat we horen is niet zomaar iets willekeurigs, maar een gevolg van onze eigen belevingswereld en de keuzes en acties van mensen om ons heen. Wat hoorden de mensen vroeger in Utrecht?

 

De neus van Utrecht

Met onze neus ruiken we. Wat we ruiken is niet zomaar iets willekeurigs, maar een gevolg van onze eigen belevingswereld en de keuzes en acties van mensen om ons heen. Wat roken de mensen vroeger in Utrecht?

 

De mond van Utrecht

Met onze mond proeven we. Wat we proeven is niet zomaar iets willekeurigs, maar een gevolg van onze eigen belevingswereld en de keuzes en acties van mensen om ons heen. Wat proefden de mensen vroeger in Utrecht?