Ode aan het landschap

Utrecht is dan wel de kleinste provincie van Nederland, maar het meest afwisselend wat landschap betreft.

Zo vind je in het noorden de voormalige Zuiderzeekust, het veenweidegebied van het Eemland. Grenzend aan de oostzijde vind je de Gelderse Vallei met beken, kanalen en de Grebbelinie en aan de westkant, in het Groene Hart, ligt het kenmerkende ontginningslandschap met lintbebebouwing, polders, plassen, kades en droogmakerijen. Heggen en veel water kom je tegen in het zuiden waar het open rivierenlandschap de provincie kenmerkt.

Er dwarsdoorheen

Dwars door de provincie vindt aan de ene kant de Kromme Rijn zijn weg evenals de zandrug die we kennen als de bosrijke Utrechtse Heuvelrug. Aan de andere kant ligt de Nieuwe Hollandse Waterlinie zichtbaar en onzichtbaar door het landschap. Dat linielandschap wordt hopelijk dit jaar toegevoegd aan de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Achter deze beknopte omschrijving van het landschap in de provincie Utrecht schuilt een veelvoud aan verhalen die inkleuren welke (dubbel)rol de landschapstypen hebben. Zo doet een (voormalige) verdedigingslinie met bunkers ook dienst als boerenland. En raken kunstenaars al vele jaren geïnspireerd door het landschap rond rivier de Vecht.

Genoeg redenen om in 2021 bekender te raken met al die verschillende typen landschap en de verhalen die daarbij horen. Daarom initieerde het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen het thema Ode aan het landschap. UtrechtAltijd haakt ook aan en hier verzamelen we verhalen die ons meer vertellen over al dat je ziet als je buiten bent. Onder aan de pagina vind je activiteiten die in dit kader georganiseerd worden.