Katla en de handel tussen Dorestad en Birka

5 min

Halverwege de 9de eeuw reisde de welgestelde jonge vrouw Katla van de verre Zweedse handelsplaats Birka naar Dorestad, toen de belangrijkste handelshaven in onze streken. Het lag op de plek waar nu Wijk bij Duurstede te vinden is. Zij kon die reis maken, omdat er in haar dagen handelsbetrekkingen bestonden tussen beide plaatsen. Er voeren ieder vaarseizoen kooplieden met hun handelswaar tussen Birka en Dorestad. Een enkele keer namen zij een passagier als Katla mee.

De reis van Katla had een religieus motief. Zij kwam naar Dorestad om de nalatenschap van haar overleden moeder Frideburg onder de armen uit te delen. Het is goed denkbaar dat Frideburg weduwe was van een koopman. Haar naam doet vermoeden dat zij uit onze streken kwam.

De lotgevallen van Katla waren als intermezzo verwerkt in een heiligenleven, bij wijze van lichtend voorbeeld van een vrome daad, compleet met een heus wonder – een bijzonderheid in Dorestad, dat veel meer de plaats van de koopman dan van de dominee was. Nadat Katla aalmoezen onder de armen had uitgedeeld en aan het eind van de dag in haar geldbuidel keek, bleek die dankzij hemelse interventie nog net zo gevuld als aan het begin.

Haar woonplaats Birka lag op een eiland in een zeearm ten westen van het huidige Stockholm. Vandaar trokken kooplieden er met hun schepen op uit om handel te drijven. Ze voeren naar de Baltische kusten en nog veel verder, tot diep in het binnenland van wat nu Oekraïne en Rusland is. Maar ze koersten ook naar het zuiden, naar Dorestad, waar sommigen van hen zich zelfs lieten dopen.

In hun opslagplaatsen en op de kades lagen hun handelsproducten, zoals gedroogde vis, honing, speksteen, barnsteen, gewei, pelzen en bont. Soms was er ook wijn, glas- en aardewerk uit het Rijnland te vinden. Een enkele keer werd er zelfs Chinese zijde en Byzantijns borduurwerk verhandeld dat via de Arabische wereld naar het noorden gekomen was.

Omgekeerd voeren kooplieden uit Dorestad naar Birka om er hun producten te slijten. De restanten van die handel zijn in de bodem van Birka teruggevonden.

Omgekeerd voeren kooplieden uit Dorestad naar Birka om er hun producten te slijten. De restanten van die handel zijn in de bodem van Birka teruggevonden. De handelsplaats zelf is – net als Dorestad – al eeuwenlang van de kaart verdwenen. Delen ervan werden in de negentiende eeuw opgegraven door de Zweedse archeoloog Hjalmar Stolpe. Geïnteresseerd in vergelijkbare handelsplaatsen heeft hij in de periode dat hij met zijn eigen archeologische onderzoek bezig was, Wijk bij Duurstede bezocht, waar op dat moment nog maar enkele opgravingen waren verricht die de resten van Dorestad onthulden.

Levendige handel

Uit de opgravingen komt naar voren dat beide handelsplaatsen opvallend op elkaar leken, met dezelfde bebouwing en dezelfde soort handels- en nijverheidsproducten. In beide havenplaatsen meerden schepen af langs de oever waarop de houten pakhuizen van de vrachtvaarders en de werkplaatsen van de vele ambachtslieden stonden. In de bodem van Wijk bij Duurstede werd een gelijkarmige bronzen fibula uit de 9de eeuw opgegraven van een model waarvan in Birka een gietmal is gevonden. Beide objecten getuigen van de levendige handel tussen Birka en Dorestad.

Meer lezen?

Luit van der Tuuk vertelt hoe bijna twaalf eeuwen geleden Katla leefde in haar woonplaats Birka. Hij beschrijft de reis die zij naar het zuiden ondernam, haar religieuze motivatie, haar leefwereld en haar positie als vrouw, haar reisdoel Dorestad, de handelsbetrekkingen tussen beide plaatsen, het handelsverkeer en de scheepvaart in haar dagen. Dat alles staat uitgebreid beschreven in zijn boek Katla – De reis naar Dorestad. Bekijk de vroegmiddeleeuwse wereld door de ogen van deze ondernemende vrouw.

Geschreven door Luit van der Tuuk Nederlands historicus die zich bezighoudt met de vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Noordwest-Europa.