Maria-Oord Vinkeveen: van ‘gesticht voor oude van dagen’ tot verpleeghuis

4 min

Geborgenheid en liefdevolle zorg; die kernwaarden heeft Maria-Oord na tachtig jaar nog steeds. Zelfs het kenmerkende gebouw lijkt dit nog altijd uit te stralen: stoer en vierkant met hoektorentjes en grote ramen. Een opvallend bouwwerk dat al sinds 13 september 1937 staat als een huis.

De oprichting van het huis waar ‘oude van dagen’ een mooie oude dag konden beleven lag in handen van het Vinkeveense Kerk- en Armbestuur. Zusters Franciscanessen, die bidden, leven in een klooster en dienstbaarheid aan zwakken en hulpbehoevenden als levensmissie hadden, zorgden voor het dagelijks bestuur. Ouderengeneeskunde was toen nog onbekend, griepepidemieën waren dodelijk en de medicijnen werden zo in mandjes bij de apotheek vandaan meegenomen. Nu, tachtig jaar later, is dat niet meer voor te stellen.

Dokter Pierrot

Waar in de beginjaren van Maria-Oord slechts bij hoge uitzondering een zieke bejaarde werd opgenomen, omdat het gebouw er niet op berekend was en ziekenkamers ontbraken, kwam daar vanaf 1955 verandering in. Het medisch lot van de patiënten kwam in handen van dokter Pierrot, die aan de overkant van de Herenweg zijn praktijk voerde. Het accent werd verlegd: van het opvangen van gezonde ouderen, naar de verpleging van zieken. In 1981 kwam daar ook de verpleging van de dementerenden bij. 

Verbouwen, verbouwen, verbouwen

Tot in het midden van de jaren vijftig voldeed het gebouw; voor bewoners en zusters was genoeg ruimte en bezoekers of leveranciers kenden geen parkeerproblemen. Bijna iedereen kwam op de fiets. Toen er ook zieken werden opgenomen, werd dit anders. Door het wegnemen van een aantal wanden werden kleine kamers omgebouwd tot ziekenzalen. In 1973 volgde de verbouwing van de achtergevel: de medische vleugel werd toegevoegd. In 1984 kwam Vinkenoord gereed; een verzorgingshuis met de privacy van thuis terwijl de diensten dichtbij waren.

De keuken was eenvoudig en de ingrediënten voor de maaltijden kwamen van Ronde Veense bodem.

Alle bewoners van Maria-Oord en het personeel moesten natuurlijk ook van eten worden voorzien. De keuken was eenvoudig en de ingrediënten voor de maaltijden kwamen van Ronde Veense bodem. Er werd gegeten van het seizoen. “Onze bewoners moesten gewoon eten wat de pot schafte’’, weet een van de verzorgenden nog goed. “Keuze was er niet. Hooguit zoutarm. Van bijzondere diëten waren we toen ook nog niet op de hoogte.’’ 

Maria-Oord anno nu

Op het terrein aan de Herenweg is nu het zorgcentrum, verpleeghuis en behandelcentrum van Careyn Maria-Oord gevestigd. Er zijn woningen voor kleinschalig wonen en woningen voor ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen. Tevens wonen er op het terrein 24 bewoners met een verstandelijke beperking onder begeleiding van stichting Amerpoort.

Voormalig medewerkers vertellen over hun tijd bij Maria-Oord in deze video's:

De 94-jarige Pierrot blikt terug op de tijd dat hij als arts patiënten in Maria-Oord behandelde.

Voormalig facilitair medewerker Ron vertelt wat zijn baan in Maria-Oord zo bijzonder maakte.

Drie medewerksters halen gezamenlijk herinneringen op.

Geschreven door Rosanne Kok Verhalenkamer De Ronde Venen

De Verhalenkamer

Dit verhaal is onderdeel van het oral history-project De Verhalenkamer, een initiatief van Stichting Verhalen Horen Overal. Dit project beslaat vijf bijzondere erfgoedlocaties in de gemeente De Ronde Venen. Het betreft locaties die iconisch zijn (geweest) voor de gemeente en een belangrijk onderdeel vormen van de maatschappelijk identiteit.