Immaterieel Erfgoed in de provincie Utrecht

Nieuwjaarswens van de lantaarnopsteker en nachtwaker

3 min

Met een nieuwjaarswens langs de deuren in de hoop dat er wat kleingeld tegenover staat. Tegenwoordig doen vooral de krantenbezorgers dat. Tot 1900 was het bij veel meer (vergeten) beroepen gebruikelijk om een nieuwjaarswens aan te bieden in ruil voor wat kleingeld of opdrachten.

Het was vooral de stadsdienst die veel gebruik maakte van deze traditie. Zo kwamen de lantaarnopsteker, de nachtwaker, schoonmaker en de as- en vuilnisophaler langs met een mooie illustratie van de stad of dorp waarin zij hun werk hadden verricht en een gedicht met de beste wensen. Leuk aan deze prenten is dus dat het gaat om veelal verloren beroepen. We mogen van geluk spreken dat deze prenten nog bewaard zijn gebleven. Want wie zou zich anders de nachtwaker of lantaarnopsteker herinneren? Benieuwd naar de prenten? Hieronder vind je een klein overzicht van een aantal nieuwjaarswensen uit provincie Utrecht.

Nieuwejaars heil- en zegenwensch, Eerbiedig opgedragen aan de Edel-Achtbare heeren burgemeester en wethouderen en verdere ingezetenen van Utrecht, door de gaz-lantaarn opstekers bij den aanvang van het jaar 1847.