Samuel Muller: de eerste gemeentearchivaris

4 min

Samuel Muller legde de basis voor een geordend Utrechts archief. Hij haalde documenten uit alle hoeken en gaten van de stad. Maar hoe zit het met de archivaris anno nu? Wat vindt die van Samuel Muller? En van het vak? Daarover vertelt Vincent Robijn, gemeentearchivaris bij Archief Eemland. ‘Ik ben bezig met de informatie van het jaar 1300 én die van de toekomst.’

Samuel Muller is een van de godfathers van ons vak. Een echte negentiende-eeuwse homo archivalis die zich niet alleen beperkte tot het archiefvak. Muller zou voor hedendaagse archivarissen een inspiratiebron kunnen zijn om je als vakspecialist breed in te zetten op alles wat met cultuurgeschiedenis te maken heeft. En daarbij slimme verbindingen aan te gaan tussen archieven, musea en wetenschap.’

Aan ons als archivarissen de taak om ervoor te zorgen dat iedereen zijn eigen topstuk kan ontdekken.

Vincent Robijn

Innovatie en verandering

Vincent houdt van innovatie en veranderingen. Niet direct wat je verwacht van een archivaris. Maar gek is het allerminst. ‘Het vak verandert immers met een snelheid die we uit het verleden niet kennen. We weten nog lang niet waar digitalisering toe leidt binnen ons vakgebied. Worden we straks overbodig, omdat er slimme algoritmes zijn die het werk beter kunnen? Ik vind het prikkelend én spannend.’ Vincent werkt met veel plezier als gemeentearchivaris. ‘Het vak is enorm divers. Het ene moment spreek ik met regenten van het hofje Armen de Poth in Amersfoort, over hoe we hun middeleeuwse oorkonden en zegels digitaliseren en toegankelijk maken. Het andere moment ben ik op het stadhuis om te sparren over digitaal werken. Ik ben bezig met de informatie van het jaar 1300 én die van de toekomst. Breder kun je het niet krijgen.’

De topstukken in ‘zijn’ archief?

‘Er is overal wel iets bijzonders of eigenaardigs te vinden. Als je er maar oog voor hebt. Ik ben niet zo van topstukken, iedereen heeft andere voorkeuren en interesses. Aan ons als archivarissen de taak om ervoor te zorgen dat iedereen zijn eigen topstuk kan ontdekken.’

Geschreven door Sanne Witkamp Ontdek alle verhalen van deze schrijver

Aanvullende informatie