Muntvondsten uit Utrechtse bodem

Schatvondst Leidsche Rijn 2004

5min

Bij archeologische opgravingen in 2004 door de gemeente Utrecht in het deelgebied De Woerd in Leidsche Rijn werden door veldtechnicus Albert en vrijwilligers Jos en Theo Bransen op minder dan een meter diepte een schat gevonden van maar liefst 122 zilveren muntjes uit de vroege middeleeuwen. Wat vertelt deze bijzondere schatvondst ons?

De 122 muntjes zijn allen van het type sceatta, waarvan het woord ‘schat’ is afgeleid. Ze dateren uit de periode circa 700-750. Het zijn kleine, vrij dikke zilverstukken met een opvallend reliëf en sterk gestileerde afbeeldingen, die terugvoeren op Romeinse munten. De sceatta’s werden gebruikt als betaalmiddel in onder meer Engeland. Door nauwe handelsrelaties met de Friese gebieden op het West-Europese continent waren dit soort munten ook in de huidige provincie Utrecht in gebruik.

Stekelvarken?

Op basis van wat eerder in Nederlandse en Engelse bodem is gevonden, wordt geconcludeerd dat de munten van de schatvondst Leidsche Rijn vooral van Friese origine is. Zo’n 95% bestaat uit het zogenoemde stekelvarkentype, waaraan de afbeelding op de voorzijde van deze munten doet denken. Het ‘stekelvarken’ is in feite een sterk verbasterde keizerskop van een Romeinse munt, maar het doet een beroep op ieders voorstellingsvermogen om dit te herkennen. De keerzijde toont een gestileerde weergave van een banier van een Romeins veldteken. Of dit munttype – dat onderling eindeloos van elkaar verschilt – ook daadwerkelijk in het huidige Nederland is geslagen is niet zeker. Het vormt momenteel onderdeel van de nodige discussie over en onderzoek naar deze munten. De schatvondst uit Leidsche Rijn wordt in deze discussie zeker meegenomen.

De vindplaats

Een belangrijke vraag is: waarom is de schat in Leidsche Rijn begraven? Wat is de context? Het blijkt dat de vindplaats op slechts 250 meter ten zuidoosten van het voormalige Romeinse fort (castellum) van De Meern ligt. Dit lijkt niet toevallig. Uit opgravingen van Hoge Woerd is bekend dat het voormalige grensfort vanaf de 5de tot de 8ste eeuw intensief werd gebruikt en bewoond, evenals een deel buiten deze versterking, in de richting van de vindplaats van de munten. De schatvondst lijkt hierdoor in directe verbinding te staan met deze bewoning in het stenen fort, dat in de vroege middeleeuwen waarschijnlijk nog defensieve waarde had.

Friezen en Franken

Vermoedelijk speelde het fort ook een symbolische rol in de machtsuitoefening van de Friezen óf Franken. Interessant genoeg valt de datering en locatie van de schatvondst namelijk samen met de machtsstrijd (circa 650-719) tussen deze twee partijen. De schatvondst lag zo ongeveer óp de grens van het Friese gebied en Austrasië – het restant van het Merovingische koninkrijk. Vermoedelijk was in de tweede helft van de 7de eeuw het castellum te Utrecht in handen van Friese koningen. Hieraan kwam een einde rond 695 met de slag bij Wijk bij Duurstede (Dorestad). Deze Frankische overwinning plus de uitkomst van de Frankische Burgeroorlog van 715-718 (inclusief de overwinning van Karel Martel en dood van de Friese koning Radbod in 719) maakte de weg vrij voor de opvolgende christelijke missieactiviteiten van Willibrord en Bonifatius. Zij waren belangrijke steunpilaren voor de Frankische machtsuitbreiding naar het noorden en oosten.

De schatvondst lag zo ongeveer óp de grens van het Friese gebied en Austrasië.

De waarde en eigenaar

De 122 munten van de schat vormen een relatief hoge waarde in de 8ste eeuw. Een substantieel bedrag, waarmee bijvoorbeeld een kleine veestapel gekocht kon worden. Naar wie de oorspronkelijke eigenaar was en waarom de schat niet meer is opgegraven kunnen we slechts gissen.  Een boer, koopman of soldaat? Wie zal het zeggen. Omdat de schat ligt begraven in een grensgebied waarvan we weten dat deze het strijdtoneel vormde tussen Friezen en Franken ligt een vroegtijdig sterven ten gevolge van geweld voor de hand en is dit de reden waarom de schat niet meer is opgegraven.

Deze schatvondst werd tussen circa 700-750 verborgen, ten tijde van de strijd tussen de Friezen en Franken en is in 2004 opgegraven. De gevonden munten zijn te zien in Museum Hoge Woerd, op slechts 250 meter afstand van de vindplaats!

 

Bronnen en meer lezen

- Cruysheer, A. en S. Heeren (2020) Oh nee, een schat! Praktijk, problemen en oplossingen rondom schatvondsten, in: Archeologie in Nederland.
- Graafstal, E.P. en A. Pol (2004) Een schatvondst uit de tijd van Bonifatius, in: Detector Magazine, nr. 77, 11-14.
https://nnc.dnb.nl/dnb-nnc-ontsluiting-frontend/#/numis/object/1035963

Ontdek Utrechtse bodemschatten!

In deze serie verhalen lichten we een aantal bijzondere muntvondsten uit. Ook een archeologische vondst gedaan in de provincie Utrecht? Meld het dan bij onze archeoloog en het Meldpunt Archeologie van Landschap Erfgoed Utrecht. Ook als je niet zeker bent over of iets een artefact is, helpen we je graag verder.

Geschreven door Anton Cruysheer Manager Erfgoed Landschap Erfgoed Utrecht Ontdek alle verhalen van deze schrijver

Extra info