Verhaal

Fietsen of wandelend door het open polderlandschap hoor je in het vroege voorjaar, de meest kenmerkende weidevogel van Nederland zijn eigen naam roepen: grutto, grutto. Naast de Grutto kennen we allemaal de Kievit, Tureluur en de  Scholekster. Deze zogenaamde weidevogels leggen hun eieren op akkers en in weilanden en brengen hun jongen groot op deze plekken. De provincie Utrecht kent een aantal belangrijke weidevogelgebieden.

De drie belangrijkste weidevogelgebieden zijn Lopikerwaard, De Venen en Eemland, één van de beste weidevogelgebieden van Nederland. Kenmerkend voor deze gebieden is het open landschap. Je treft er weinig landschapselementen aan. In de vochtige bodem kunnen weidevogels met hun snavel gemakkelijk in de grond prikken om wormen te zoeken en de jonge vogels kunnen in het lange gras insecten vinden.

Weidevogels horen bij het agrarisch bedrijf. Maar de landbouw is in de afgelopen veertig jaar veel intensiever geworden. Hierdoor is een belangrijk biotoop voor weidevogels, de bloemrijke vochtige weide, sterk afgenomen. Weidevogels die tot vijftig jaar geleden in grote getale in Nederland verbleven, zijn de afgelopen decennia sterk in aantal achteruit gegaan. De afname bedraagt wel 60%.

Tegenwoordig worden agrariërs door vrijwilligers geholpen om de nesten van weidevogels te beschermen. In Utrecht zijn 14 weidevogelgroepen actief. Landschap Erfgoed Utrecht ondersteunt deze weidevogelgroepen door het aanbieden van cursussen, materialen om nesten te beschermen en uitlenen van veldcomputers waarin broedresultaten kunnen worden bijgehouden.

 

meer
meer