Verhaal

Wist je dat een vondst pas een muntschat mag heten als er twee of meer munten bij elkaar gevonden worden? In deze aflevering van Vondst van de schervendokter vertelt onze huisarcheoloog Alexander van de Bunt meer over drie penningen, onderdeel van een (kleine) muntschat uit Amersfoort.

Hoe en waarom een muntschat in de bodem belandt, blijft een punt van discussie. Archeologen zijn het er wel over eens dat er een relatie bestaat tussen het begraven van voorwerpen en tijden van onveiligheid en spanningen binnen een samenleving. Iemand kan iets kwijtgeraakt zijn, op de vlucht geslagen zijn met het idee om later weer terug te keren. Hoe dan ook, er zijn maar weinig muntschatten bekend uit periodes van rust en vrede.

Boudewijn in conflict

Op de penningen uit de muntschat van Amersfoort staat Boudewijn II afgebeeld. Deze Boudewijn van Holland was de bisschop van Utrecht in 1178 tot 1196. In deze tijd was Utrecht een vorstendom binnen het Heilige Roomse Rijk, waarin de bisschop als rijksvorst en graaf macht had over het Utrechtse, Drentse en Overijsselse gebied. In de regeerperiode van Boudewijn waren regelmatig conflicten.

Over macht en land

Zo lag hij in de clinch met hertog Otto I van Gelre over de Veluwe en Salland en ook met de burggraven van Groningen en Coevorden. De inzet van die conflicten? Het was een strijd over macht en land die al sinds de 12de eeuw regelmatig de kop opstak. Een waaronder de financiën van het Bisdom van Utrecht zwaar te lijden had; plunderingen van bisschoppelijke goederen waren aan de orde van de dag.

Familiebanden als kans

Het graafschap van Holland zag kansen om de macht in Utrecht te versterken toen Boudewijn Bisschop van Utrecht werd. Via zijn familiebanden lukte het de graven van Holland om langzaam maar zeker hun macht over het Utrechtse gebied uit te breiden. Dit zou uiteindelijk vanaf de 12de eeuw de achteruitgang  betekenen voor de Sticht Utrecht.

Deze muntschat is gevonden door Alex Quelle in Amersfoort.

Ook iets gevonden in de provincie Utrecht?

Bij het Meldpunt Archeologie voor de provincie Utrecht van Landschap Erfgoed Utrecht kunnen experts je meer vertellen over je vondst. Meldingen dragen bij aan het inzicht en behoud van archeologisch erfgoed. Neem daarom gerust contact op met het meldpunt, dat kan via  meldpunt.archeologie@landschaperfgoedutrecht.nl en telefonisch via 030 220 5534.

Iets gevonden buiten de provincie Utrecht? We verwijzen u graag door naar de site van de Portable Antiquities of the Netherlands (PAN).

 

meer
meer